Previous
42.86%
Next

  1.2 Contabilitate financiara si de gestiune

  Conturi 

   

   

  Facturi primite 

   

   

  Facturi emise 

   

   

  Emitere  bon fiscal pentru servicii 

   

   

  Emitere  bon fiscal cu cititor cod bare 

   

   

  Incasari si Plati